Przepisy

Warunki wykonywania lotów

Loty na motoparalotni można wykonywać:

 • od 30 minut przed wschodem słońca, do 30 minut po zachodzie słońca
 • przy widzialności minimum 700 metrów
 • na wysokości minimalnej:
  • 150 metrów:
   • nad zwartą zabudową miast, osiedli lub siedzib ludzkich lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu
   • krążąc lub przelatując wielokrotnie nad pojedynczymi siedzibami ludzkimi
  • 50 metrów:
   • w odległości mniejszej niż 300 metrów od zabudowań
  • brak minimalnej wysokości poza w/w przypadkami, oraz podczas startu i lądowania
 • można wykonywać lot nocny, pod warunkiem startu i lądowania w tym samym miejscu, oraz posiadania:
  • jednego błyskowego światła ostrzegawczego koloru białego o częstotliwości błysków 40–100 na minutę
  • urządzenia radiowego umożliwiającego łączność z organizatorem lotów – w przypadku lotów zorganizowanych
  • latarki elektrycznej
  • reflektora do lądowania albo oświetlonego miejsca lądowania

Odnośniki do ustaw i rozporządzeń

Rozporządzenie MTBiGM w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Ustawa - prawo lotnicze

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące