Jak do nas dołączyć?

Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna.

Warunki przystąpienia do Stowarzyszenia są opisane w statucie (do pobrania poniżej)